CONTI® SYNCHRODRIVE slide
Vinkelexakt.
Effektiv. Underhållsfri.

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter

CONTI® SYNCHRODRIVE

Säker och effektstark

Ändliga CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar kommer till användning inom materialflödesteknik, linjär- och transportteknik samt inom dörr- och portsystem. Vid alla dessa användningar överförs rotationsrörelserna vinkelexakt och likformigt. Med CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar kan ekonomiska och funktionsanpassade transmissionslösningar sammanställas även under svåra förhållanden. En lönande användning som ger hög driftsäkerhet, samtidigt som underhåll inte längre krävs.

CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar tillverkas med tio olika kuggprofiler och i flera standardbredder. Därmed täcks många olika användningsområden som uppvisar olika belastningar och villkor. Sådana användningar är till exempel transmissioner med stora axelavstånd, synkrona transportsystem och transportanordning med glidskenor samt positionerings- och reverseringstransmissioner inom linjär- och styrteknik.

Moderna tillverkningsmetoder och kvalitetstester i alla bearbetningssteg garanterar produkter med högsta tillförlitlighet med konstant hög kvalitet. CONTI® SYNCHRODRIVE-kuggremmar tillverkas som metervara i ett specialutvecklat produktionsförfarande med hög precision. Dessa kuggremmar används antingen i ändligt utförande eller skarvas ändlöst.

center 100%
0

Egenskaper

• slitstark
• olje- och festbeständig
• bensin- och bensenbeständig
• hydrolysbeständig
• UV- och ozonbeständig
• temperaturbeständigt från –30°C till +80°C (beställ teknisk rådgivning hos din Mulco-distributionspartner om användning under –10 °C eller över +50°C planeras.)

• kan svetsas med termoplaster
• råvaror och produktion utan silikon

center 100%
0

CONTI® SYNCHRODRIVE - profiler och rembredder

Profil

Rembredd (mm)

HTD 3M

5 – 50

HTD 5M

5 – 50

HTD 8M

10 – 100

HTD 14M

25 - 150

STD S3M

5 – 50

STD S5M

5 – 50

STD S8M

10 - 100

Ytterligare kuggremsbredder på begäran.

center 100%
0

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter