Home
Mulco – Perfektion
är vår drivkraft.

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter

Datasekretessförklaring

Vi vill härmed informera dig om vilka data som registreras på vår webbplats, hur vi använder dessa data och vilka rättigheter du alltid kan dra nytta av. Informationen som anges här gäller för användning av våra digitala tjänster via persondatorer, smarttelefoner, surfplattor samt alla andra internetanslutna mobila eller stationära slututrustningar.

center 100%
0

Vilka data sparas?

När du besöker vår webbplats spar webbservern hos vår nätleverantör Sigmatics Software GmbH (www.sigmatics.net) temporärt varje åtkomst i en loggfil. Dessa s k åtkomstdata registreras och sparas fram tills dess att de raderas automatiskt. Dessa data omfattar:
•    IP-adressen i din dator (förkortat / anonymiserat)
•    Datum och tid för åtkomst
•    Åtkomsttid
•    Namn och URL-adressen för filen som öppnades
•    Överförd datamängd
•    Information om åtkomsten var framgångsrik
•    Data om tillämpad webbläsare och operativsystem
•    Adressen till webbplatsen varifrån åtkomsten eller vidarebefordran skedde (referrer)
•    Tillämpade sökord
•    Information om vilket land som användaren befann sig i när webbplatsen öppnades (serverns ort)

Åtkomstdata bearbetas på vår webbplats med programmet AWstats. Syftet med dessa data är att användare ska kunna använda webbplatsen (uppkoppling). Dessa data krävs dessutom för systemsäkerhet, teknisk administration och optimering av vår webbtjänst. De åtkomstdata som har registrerats med AWstats förblir anonyma och används inte till att personligen identifiera dig. Åtkomstdata sammanförs inte heller med data från andra datakällor. Din IP-adress utvärderas inte.

center 100%
0

Hantering av personliga data

Personliga data är sådana uppgifter som möjliggör en identifiering av dig som person. Om webbplatsen erbjuder möjligheten att ange personliga eller affärsrelaterade data (namn, adress, e-postadress, telefon- eller faxnummer) så ger användaren dessa data på frivillig bas.

För det fall att du ger oss personliga data, till exempel i samband med en förfrågan, använder vi dessa endast för att besvara dina förfrågningar och, vid behov, för den fortsatta tekniska hanteringen. Vi skapar inga personliga användarprofiler. Personliga data kan ersättas med pseudonymer. För att vi ska kunna skicka underlag per post till dig behöver vi din postadress. För att du ska kunna använda vår uppringningstjänst behöver vi ditt namn, ditt telefonnummer samt en kortfattad information om ditt ärende.

center 100%
0

Cookies

På vår webbplats används cookies och Java-applets. Dessa funktioner kan avaktiveras i inställningarna för din webbläsare. Alla data som har loggats raderas efter att åtkomstdata har utvärderats. Givetvis kan du även besöka vår webbplats utan cookies och Java-applets. Om dessa funktioner har avaktiverats i din webbläsare, kan detta leda till att du inte kan ta del av vissa funktioner i våra erbjudanden.

center 100%
0

Lagras personliga data?

Anonyma åtkomstdata lagras automatiskt i webbservern hos vår nätleverantör Sigmatics Software GmbH (www.sigmatics.net). Om kontaktar oss på e-post kommer de personliga data som har tillhandahållits att vidarebefordras till behörig Mulco-distributionspartner. Efter att dessa data har vidarebefordrats raderas ditt e-postmeddelande i vårt system och därmed även alla personliga data.

center 100%
0

Vidarebefordras personliga data till tredje part?

Vi vidarebefordrar inte dina personliga data inkl. din postadress och e-postadress till tredje part.

Vid kommunikation på e-post/med kontaktformuläret kan en komplett datasekretess inte garanteras. Av denna anledning rekommenderar vi att du skickar konfidentiell information med normal post.

Personliga data varken säljs eller hyrs ut.

center 100%
0

Länkar till webbplatser som tillhör andra leverantörer

Våra webbplats innehåller länkar till webbplatser som tillhör andra leverantörer. Vi understryker att denna information om datasekretess endast gäller för webbplatsen som tillhör Mulco-Europe EWIV. Vi kan inte påverka och kan inte kontrollera om andra leverantörer följer gällande datasekretessbestämmelser.

center 100%
0

Dina rättigheter: Information, ändring, radering av personliga data

Du har alltid rätt att få veta om och vilka personliga data som registrerats och lagrats hos oss eller hos ett av företagen som ingår i Mulco-Europe EWIV inom ramen av vår service.

Kontakta oss om du vill veta mer om dina personliga data eller vill att de ska korrigeras eller raderas:

Mulco-Europe EWIV
Karen Scheffel
Heinrich-Nordhoff-Ring 14
30826 Garbsen / Tyskland
Telefon: +49 5131 4522-177
Telefax: +49 5131 4522-184
E-post: scheffel@mulco.de

center 100%
0

CAD-verktyg

Produkt-höjdpunkter